Twohundredninetyfive

All over the corn’s dim motion, against the blue Dark sky of night,...


Twohundredninetyfour

O Earth, O Sky, O Ocean, both surpassing, O heart of mine, O soul that...